Slovalco ARÉNA

Zimný štadión v Žiari nad Hronom bol po jeho najväčšej rekonštrukcii uvedený do prevádzky v auguste 2019. Dobudovaním pribudol na Slovensku ďalší zimný štadión, ktorý vie byť celoročne prevádzkovateľný.

Otvorenú umelú ľadovú plochu odovzdalo mesto 5.9.1972 do užívania TJ ZSNP Žiar nad Hronom. V rámci akcie „Z“ ju vybudovali občania. Výstavba diela, ktoré bolo súčasťou volebného programu, si vyžiadala náklad 5 miliónov Kčs. Ľadovú plochu otváral slávny československý krasokorčuliar, olympijský víťaz, Ondrej Nepela 5.11. 1972.
V roku 1993 bola dobudovaná futbalová tribúna so šatňami a hygienickým zázemím.
V roku 2000 sa zrealizovala rekonštrukcia trubkových rozvodov v ploche a vybudovala sa nová plocha s lešteným betónom s možnosťou využívania aj v letnom období na in-line korčuľovanie, hokejbal a iné športové aktivity.
V roku 2002 sa zrealizovala výstavba oceľovej konštrukcie a provizórne zastrešenie štadióna.
V roku 2005 sa realizovali menšie stavebné práce (betónové konštrukcie) a čiastočné opláštenie z kratších strán.
Po finančnej kríze v roku 2009 a ukončení prevádzky zimného štadióna, získala zimný štadión do dlhodobého prenájmu naša spoločnosť. Od prvých chvíľ sme začali vyvíjať aktivity na navrátenie hokeja a opätovné spustenie prevádzky zimného štadióna …. tam začal Náš príbeh.

Ahoj svet!

Vitajte vo WordPress. Toto je váš prvý článok. Upravte ho alebo zmažte a začnite písať!